/* * jQuery FlexSlider v2.2.2 * Copyright 2012 WooThemes * Contributing Author: Tyler Smith */ ; (function ($) { //FlexSlider: Object Instance $.flexslider = function(el, options) { var slider = $(el); // making variables public slider.vars = $.extend({}, $.flexslider.defaults, options); var namespace = slider.vars.namespace, msGesture = window.navigator && window.navigator.msPointerEnabled && window.MSGesture, touch = (( "ontouchstart" in window ) || msGesture || window.DocumentTouch && document instanceof DocumentTouch) && slider.vars.touch, // depricating this idea, as devices are being released with both of these events //eventType = (touch) ? "touchend" : "click", eventType = "click touchend MSPointerUp", watchedEvent = "", watchedEventClearTimer, vertical = slider.vars.direction === "vertical", reverse = slider.vars.reverse, carousel = (slider.vars.itemWidth > 0), fade = slider.vars.animation === "fade", asNav = slider.vars.asNavFor !== "", methods = {}, focused = true; // Store a reference to the slider object $.data(el, "flexslider", slider); // Private slider methods methods = { init: function() { slider.animating = false; // Get current slide and make sure it is a number slider.currentSlide = parseInt( ( slider.vars.startAt ? slider.vars.startAt : 0), 10 ); if ( isNaN( slider.currentSlide ) ) slider.currentSlide = 0; slider.animatingTo = slider.currentSlide; slider.atEnd = (slider.currentSlide === 0 || slider.currentSlide === slider.last); slider.containerSelector = slider.vars.selector.substr(0,slider.vars.selector.search(' ')); slider.slides = $(slider.vars.selector, slider); slider.container = $(slider.containerSelector, slider); slider.count = slider.slides.length; // SYNC: slider.syncExists = $(slider.vars.sync).length > 0; // SLIDE: if (slider.vars.animation === "slide") slider.vars.animation = "swing"; slider.prop = (vertical) ? "top" : "marginLeft"; slider.args = {}; // SLIDESHOW: slider.manualPause = false; slider.stopped = false; //PAUSE WHEN INVISIBLE slider.started = false; slider.startTimeout = null; // TOUCH/USECSS: slider.transitions = !slider.vars.video && !fade && slider.vars.useCSS && (function() { var obj = document.createElement('div'), props = ['perspectiveProperty', 'WebkitPerspective', 'MozPerspective', 'OPerspective', 'msPerspective']; for (var i in props) { if ( obj.style[ props[i] ] !== undefined ) { slider.pfx = props[i].replace('Perspective','').toLowerCase(); slider.prop = "-" + slider.pfx + "-transform"; return true; } } return false; }()); // CONTROLSCONTAINER: if (slider.vars.controlsContainer !== "") slider.controlsContainer = $(slider.vars.controlsContainer).length > 0 && $(slider.vars.controlsContainer); // MANUAL: if (slider.vars.manualControls !== "") slider.manualControls = $(slider.vars.manualControls).length > 0 && $(slider.vars.manualControls); // RANDOMIZE: if (slider.vars.randomize) { slider.slides.sort(function() { return (Math.round(Math.random())-0.5); }); slider.container.empty().append(slider.slides); } slider.doMath(); // INIT slider.setup("init"); // CONTROLNAV: if (slider.vars.controlNav) methods.controlNav.setup(); // DIRECTIONNAV: if (slider.vars.directionNav) methods.directionNav.setup(); // KEYBOARD: if (slider.vars.keyboard && ($(slider.containerSelector).length === 1 || slider.vars.multipleKeyboard)) { $(document).bind('keyup', function(event) { var keycode = event.keyCode; if (!slider.animating && (keycode === 39 || keycode === 37)) { var target = (keycode === 39) ? slider.getTarget('next') : (keycode === 37) ? slider.getTarget('prev') : false; slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction); } }); } // MOUSEWHEEL: if (slider.vars.mousewheel) { slider.bind('mousewheel', function(event, delta, deltaX, deltaY) { event.preventDefault(); var target = (delta < 0) ? slider.getTarget('next') : slider.getTarget('prev'); slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction); }); } // PAUSEPLAY if (slider.vars.pausePlay) methods.pausePlay.setup(); //PAUSE WHEN INVISIBLE if (slider.vars.slideshow && slider.vars.pauseInvisible) methods.pauseInvisible.init(); // SLIDSESHOW if (slider.vars.slideshow) { if (slider.vars.pauseOnHover) { slider.hover(function() { if (!slider.manualPlay && !slider.manualPause) slider.pause(); }, function() { if (!slider.manualPause && !slider.manualPlay && !slider.stopped) slider.play(); }); } // initialize animation //If we're visible, or we don't use PageVisibility API if(!slider.vars.pauseInvisible || !methods.pauseInvisible.isHidden()) { (slider.vars.initDelay > 0) ? slider.startTimeout = setTimeout(slider.play, slider.vars.initDelay) : slider.play(); } } // ASNAV: if (asNav) methods.asNav.setup(); // TOUCH if (touch && slider.vars.touch) methods.touch(); // FADE&&SMOOTHHEIGHT || SLIDE: if (!fade || (fade && slider.vars.smoothHeight)) $(window).bind("resize orientationchange focus", methods.resize); slider.find("img").attr("draggable", "false"); // API: start() Callback setTimeout(function(){ slider.vars.start(slider); }, 200); }, asNav: { setup: function() { slider.asNav = true; slider.animatingTo = Math.floor(slider.currentSlide/slider.move); slider.currentItem = slider.currentSlide; slider.slides.removeClass(namespace + "active-slide").eq(slider.currentItem).addClass(namespace + "active-slide"); if(!msGesture){ slider.slides.on(eventType, function(e){ e.preventDefault(); var $slide = $(this), target = $slide.index(); var posFromLeft = $slide.offset().left - $(slider).scrollLeft(); // Find position of slide relative to left of slider container if( posFromLeft <= 0 && $slide.hasClass( namespace + 'active-slide' ) ) { slider.flexAnimate(slider.getTarget("prev"), true); } else if (!$(slider.vars.asNavFor).data('flexslider').animating && !$slide.hasClass(namespace + "active-slide")) { slider.direction = (slider.currentItem < target) ? "next" : "prev"; slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction, false, true, true); } }); }else{ el._slider = slider; slider.slides.each(function (){ var that = this; that._gesture = new MSGesture(); that._gesture.target = that; that.addEventListener("MSPointerDown", function (e){ e.preventDefault(); if(e.currentTarget._gesture) e.currentTarget._gesture.addPointer(e.pointerId); }, false); that.addEventListener("MSGestureTap", function (e){ e.preventDefault(); var $slide = $(this), target = $slide.index(); if (!$(slider.vars.asNavFor).data('flexslider').animating && !$slide.hasClass('active')) { slider.direction = (slider.currentItem < target) ? "next" : "prev"; slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction, false, true, true); } }); }); } } }, controlNav: { setup: function() { if (!slider.manualControls) { methods.controlNav.setupPaging(); } else { // MANUALCONTROLS: methods.controlNav.setupManual(); } }, setupPaging: function() { var type = (slider.vars.controlNav === "thumbnails") ? 'control-thumbs' : 'control-paging', j = 1, item, slide; slider.controlNavScaffold = $('
    '); if (slider.pagingCount > 1) { for (var i = 0; i < slider.pagingCount; i++) { slide = slider.slides.eq(i); item = (slider.vars.controlNav === "thumbnails") ? '' : '' + j + ''; if ( 'thumbnails' === slider.vars.controlNav && true === slider.vars.thumbCaptions ) { var captn = slide.attr( 'data-thumbcaption' ); if ( '' != captn && undefined != captn ) item += '' + captn + ''; } slider.controlNavScaffold.append('
  1. ' + item + '
  2. '); j++; } } // CONTROLSCONTAINER: (slider.controlsContainer) ? $(slider.controlsContainer).append(slider.controlNavScaffold) : slider.append(slider.controlNavScaffold); methods.controlNav.set(); methods.controlNav.active(); slider.controlNavScaffold.delegate('a, img', eventType, function(event) { event.preventDefault(); if (watchedEvent === "" || watchedEvent === event.type) { var $this = $(this), target = slider.controlNav.index($this); if (!$this.hasClass(namespace + 'active')) { slider.direction = (target > slider.currentSlide) ? "next" : "prev"; slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction); } } // setup flags to prevent event duplication if (watchedEvent === "") { watchedEvent = event.type; } methods.setToClearWatchedEvent(); }); }, setupManual: function() { slider.controlNav = slider.manualControls; methods.controlNav.active(); slider.controlNav.bind(eventType, function(event) { event.preventDefault(); if (watchedEvent === "" || watchedEvent === event.type) { var $this = $(this), target = slider.controlNav.index($this); if (!$this.hasClass(namespace + 'active')) { (target > slider.currentSlide) ? slider.direction = "next" : slider.direction = "prev"; slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction); } } // setup flags to prevent event duplication if (watchedEvent === "") { watchedEvent = event.type; } methods.setToClearWatchedEvent(); }); }, set: function() { var selector = (slider.vars.controlNav === "thumbnails") ? 'img' : 'a'; slider.controlNav = $('.' + namespace + 'control-nav li ' + selector, (slider.controlsContainer) ? slider.controlsContainer : slider); }, active: function() { slider.controlNav.removeClass(namespace + "active").eq(slider.animatingTo).addClass(namespace + "active"); }, update: function(action, pos) { if (slider.pagingCount > 1 && action === "add") { slider.controlNavScaffold.append($('
  3. ' + slider.count + '
  4. ')); } else if (slider.pagingCount === 1) { slider.controlNavScaffold.find('li').remove(); } else { slider.controlNav.eq(pos).closest('li').remove(); } methods.controlNav.set(); (slider.pagingCount > 1 && slider.pagingCount !== slider.controlNav.length) ? slider.update(pos, action) : methods.controlNav.active(); } }, directionNav: { setup: function() { var directionNavScaffold = $(''); // CONTROLSCONTAINER: if (slider.controlsContainer) { $(slider.controlsContainer).append(directionNavScaffold); slider.directionNav = $('.' + namespace + 'direction-nav li a', slider.controlsContainer); } else { slider.append(directionNavScaffold); slider.directionNav = $('.' + namespace + 'direction-nav li a', slider); } methods.directionNav.update(); slider.directionNav.bind(eventType, function(event) { event.preventDefault(); var target; if (watchedEvent === "" || watchedEvent === event.type) { target = ($(this).hasClass(namespace + 'next')) ? slider.getTarget('next') : slider.getTarget('prev'); slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction); } // setup flags to prevent event duplication if (watchedEvent === "") { watchedEvent = event.type; } methods.setToClearWatchedEvent(); }); }, update: function() { var disabledClass = namespace + 'disabled'; if (slider.pagingCount === 1) { slider.directionNav.addClass(disabledClass).attr('tabindex', '-1'); } else if (!slider.vars.animationLoop) { if (slider.animatingTo === 0) { slider.directionNav.removeClass(disabledClass).filter('.' + namespace + "prev").addClass(disabledClass).attr('tabindex', '-1'); } else if (slider.animatingTo === slider.last) { slider.directionNav.removeClass(disabledClass).filter('.' + namespace + "next").addClass(disabledClass).attr('tabindex', '-1'); } else { slider.directionNav.removeClass(disabledClass).removeAttr('tabindex'); } } else { slider.directionNav.removeClass(disabledClass).removeAttr('tabindex'); } } }, pausePlay: { setup: function() { var pausePlayScaffold = $('
    '); // CONTROLSCONTAINER: if (slider.controlsContainer) { slider.controlsContainer.append(pausePlayScaffold); slider.pausePlay = $('.' + namespace + 'pauseplay a', slider.controlsContainer); } else { slider.append(pausePlayScaffold); slider.pausePlay = $('.' + namespace + 'pauseplay a', slider); } methods.pausePlay.update((slider.vars.slideshow) ? namespace + 'pause' : namespace + 'play'); slider.pausePlay.bind(eventType, function(event) { event.preventDefault(); if (watchedEvent === "" || watchedEvent === event.type) { if ($(this).hasClass(namespace + 'pause')) { slider.manualPause = true; slider.manualPlay = false; slider.pause(); } else { slider.manualPause = false; slider.manualPlay = true; slider.play(); } } // setup flags to prevent event duplication if (watchedEvent === "") { watchedEvent = event.type; } methods.setToClearWatchedEvent(); }); }, update: function(state) { (state === "play") ? slider.pausePlay.removeClass(namespace + 'pause').addClass(namespace + 'play').html(slider.vars.playText) : slider.pausePlay.removeClass(namespace + 'play').addClass(namespace + 'pause').html(slider.vars.pauseText); } }, touch: function() { var startX, startY, offset, cwidth, dx, startT, scrolling = false, localX = 0, localY = 0, accDx = 0; if(!msGesture){ el.addEventListener('touchstart', onTouchStart, false); function onTouchStart(e) { if (slider.animating) { e.preventDefault(); } else if ( ( window.navigator.msPointerEnabled ) || e.touches.length === 1 ) { slider.pause(); // CAROUSEL: cwidth = (vertical) ? slider.h : slider. w; startT = Number(new Date()); // CAROUSEL: // Local vars for X and Y points. localX = e.touches[0].pageX; localY = e.touches[0].pageY; offset = (carousel && reverse && slider.animatingTo === slider.last) ? 0 : (carousel && reverse) ? slider.limit - (((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.animatingTo) : (carousel && slider.currentSlide === slider.last) ? slider.limit : (carousel) ? ((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.currentSlide : (reverse) ? (slider.last - slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * cwidth : (slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * cwidth; startX = (vertical) ? localY : localX; startY = (vertical) ? localX : localY; el.addEventListener('touchmove', onTouchMove, false); el.addEventListener('touchend', onTouchEnd, false); } } function onTouchMove(e) { // Local vars for X and Y points. localX = e.touches[0].pageX; localY = e.touches[0].pageY; dx = (vertical) ? startX - localY : startX - localX; scrolling = (vertical) ? (Math.abs(dx) < Math.abs(localX - startY)) : (Math.abs(dx) < Math.abs(localY - startY)); var fxms = 500; if ( ! scrolling || Number( new Date() ) - startT > fxms ) { e.preventDefault(); if (!fade && slider.transitions) { if (!slider.vars.animationLoop) { dx = dx/((slider.currentSlide === 0 && dx < 0 || slider.currentSlide === slider.last && dx > 0) ? (Math.abs(dx)/cwidth+2) : 1); } slider.setProps(offset + dx, "setTouch"); } } } function onTouchEnd(e) { // finish the touch by undoing the touch session el.removeEventListener('touchmove', onTouchMove, false); if (slider.animatingTo === slider.currentSlide && !scrolling && !(dx === null)) { var updateDx = (reverse) ? -dx : dx, target = (updateDx > 0) ? slider.getTarget('next') : slider.getTarget('prev'); if (slider.canAdvance(target) && (Number(new Date()) - startT < 550 && Math.abs(updateDx) > 50 || Math.abs(updateDx) > cwidth/2)) { slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction); } else { if (!fade) slider.flexAnimate(slider.currentSlide, slider.vars.pauseOnAction, true); } } el.removeEventListener('touchend', onTouchEnd, false); startX = null; startY = null; dx = null; offset = null; } }else{ el.style.msTouchAction = "none"; el._gesture = new MSGesture(); el._gesture.target = el; el.addEventListener("MSPointerDown", onMSPointerDown, false); el._slider = slider; el.addEventListener("MSGestureChange", onMSGestureChange, false); el.addEventListener("MSGestureEnd", onMSGestureEnd, false); function onMSPointerDown(e){ e.stopPropagation(); if (slider.animating) { e.preventDefault(); }else{ slider.pause(); el._gesture.addPointer(e.pointerId); accDx = 0; cwidth = (vertical) ? slider.h : slider. w; startT = Number(new Date()); // CAROUSEL: offset = (carousel && reverse && slider.animatingTo === slider.last) ? 0 : (carousel && reverse) ? slider.limit - (((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.animatingTo) : (carousel && slider.currentSlide === slider.last) ? slider.limit : (carousel) ? ((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.currentSlide : (reverse) ? (slider.last - slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * cwidth : (slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * cwidth; } } function onMSGestureChange(e) { e.stopPropagation(); var slider = e.target._slider; if(!slider){ return; } var transX = -e.translationX, transY = -e.translationY; //Accumulate translations. accDx = accDx + ((vertical) ? transY : transX); dx = accDx; scrolling = (vertical) ? (Math.abs(accDx) < Math.abs(-transX)) : (Math.abs(accDx) < Math.abs(-transY)); if(e.detail === e.MSGESTURE_FLAG_INERTIA){ setImmediate(function (){ el._gesture.stop(); }); return; } if (!scrolling || Number(new Date()) - startT > 500) { e.preventDefault(); if (!fade && slider.transitions) { if (!slider.vars.animationLoop) { dx = accDx / ((slider.currentSlide === 0 && accDx < 0 || slider.currentSlide === slider.last && accDx > 0) ? (Math.abs(accDx) / cwidth + 2) : 1); } slider.setProps(offset + dx, "setTouch"); } } } function onMSGestureEnd(e) { e.stopPropagation(); var slider = e.target._slider; if(!slider){ return; } if (slider.animatingTo === slider.currentSlide && !scrolling && !(dx === null)) { var updateDx = (reverse) ? -dx : dx, target = (updateDx > 0) ? slider.getTarget('next') : slider.getTarget('prev'); if (slider.canAdvance(target) && (Number(new Date()) - startT < 550 && Math.abs(updateDx) > 50 || Math.abs(updateDx) > cwidth/2)) { slider.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction); } else { if (!fade) slider.flexAnimate(slider.currentSlide, slider.vars.pauseOnAction, true); } } startX = null; startY = null; dx = null; offset = null; accDx = 0; } } }, resize: function() { if (!slider.animating && slider.is(':visible')) { if (!carousel) slider.doMath(); if (fade) { // SMOOTH HEIGHT: methods.smoothHeight(); } else if (carousel) { //CAROUSEL: slider.slides.width(slider.computedW); slider.update(slider.pagingCount); slider.setProps(); } else if (vertical) { //VERTICAL: slider.viewport.height(slider.h); slider.setProps(slider.h, "setTotal"); } else { // SMOOTH HEIGHT: if (slider.vars.smoothHeight) methods.smoothHeight(); slider.newSlides.width(slider.computedW); slider.setProps(slider.computedW, "setTotal"); } } }, smoothHeight: function(dur) { if (!vertical || fade) { var $obj = (fade) ? slider : slider.viewport; (dur) ? $obj.animate({"height": slider.slides.eq(slider.animatingTo).height()}, dur) : $obj.height(slider.slides.eq(slider.animatingTo).height()); } }, sync: function(action) { var $obj = $(slider.vars.sync).data("flexslider"), target = slider.animatingTo; switch (action) { case "animate": $obj.flexAnimate(target, slider.vars.pauseOnAction, false, true); break; case "play": if (!$obj.playing && !$obj.asNav) { $obj.play(); } break; case "pause": $obj.pause(); break; } }, uniqueID: function($clone) { $clone.find( '[id]' ).each(function() { var $this = $(this); $this.attr( 'id', $this.attr( 'id' ) + '_clone' ); }); return $clone; }, pauseInvisible: { visProp: null, init: function() { var prefixes = ['webkit','moz','ms','o']; if ('hidden' in document) return 'hidden'; for (var i = 0; i < prefixes.length; i++) { if ((prefixes[i] + 'Hidden') in document) methods.pauseInvisible.visProp = prefixes[i] + 'Hidden'; } if (methods.pauseInvisible.visProp) { var evtname = methods.pauseInvisible.visProp.replace(/[H|h]idden/,'') + 'visibilitychange'; document.addEventListener(evtname, function() { if (methods.pauseInvisible.isHidden()) { if(slider.startTimeout) clearTimeout(slider.startTimeout); //If clock is ticking, stop timer and prevent from starting while invisible else slider.pause(); //Or just pause } else { if(slider.started) slider.play(); //Initiated before, just play else (slider.vars.initDelay > 0) ? setTimeout(slider.play, slider.vars.initDelay) : slider.play(); //Didn't init before: simply init or wait for it } }); } }, isHidden: function() { return document[methods.pauseInvisible.visProp] || false; } }, setToClearWatchedEvent: function() { clearTimeout(watchedEventClearTimer); watchedEventClearTimer = setTimeout(function() { watchedEvent = ""; }, 3000); } }; // public methods slider.flexAnimate = function(target, pause, override, withSync, fromNav) { if (!slider.vars.animationLoop && target !== slider.currentSlide) { slider.direction = (target > slider.currentSlide) ? "next" : "prev"; } if (asNav && slider.pagingCount === 1) slider.direction = (slider.currentItem < target) ? "next" : "prev"; if (!slider.animating && (slider.canAdvance(target, fromNav) || override) && slider.is(":visible")) { if (asNav && withSync) { var master = $(slider.vars.asNavFor).data('flexslider'); slider.atEnd = target === 0 || target === slider.count - 1; master.flexAnimate(target, true, false, true, fromNav); slider.direction = (slider.currentItem < target) ? "next" : "prev"; master.direction = slider.direction; if (Math.ceil((target + 1)/slider.visible) - 1 !== slider.currentSlide && target !== 0) { slider.currentItem = target; slider.slides.removeClass(namespace + "active-slide").eq(target).addClass(namespace + "active-slide"); target = Math.floor(target/slider.visible); } else { slider.currentItem = target; slider.slides.removeClass(namespace + "active-slide").eq(target).addClass(namespace + "active-slide"); return false; } } slider.animating = true; slider.animatingTo = target; // SLIDESHOW: if (pause) slider.pause(); // API: before() animation Callback slider.vars.before(slider); // SYNC: if (slider.syncExists && !fromNav) methods.sync("animate"); // CONTROLNAV if (slider.vars.controlNav) methods.controlNav.active(); // !CAROUSEL: // CANDIDATE: slide active class (for add/remove slide) if (!carousel) slider.slides.removeClass(namespace + 'active-slide').eq(target).addClass(namespace + 'active-slide'); // INFINITE LOOP: // CANDIDATE: atEnd slider.atEnd = target === 0 || target === slider.last; // DIRECTIONNAV: if (slider.vars.directionNav) methods.directionNav.update(); if (target === slider.last) { // API: end() of cycle Callback slider.vars.end(slider); // SLIDESHOW && !INFINITE LOOP: if (!slider.vars.animationLoop) slider.pause(); } // SLIDE: if (!fade) { var dimension = (vertical) ? slider.slides.filter(':first').height() : slider.computedW, margin, slideString, calcNext; // INFINITE LOOP / REVERSE: if (carousel) { //margin = (slider.vars.itemWidth > slider.w) ? slider.vars.itemMargin * 2 : slider.vars.itemMargin; margin = slider.vars.itemMargin; calcNext = ((slider.itemW + margin) * slider.move) * slider.animatingTo; slideString = (calcNext > slider.limit && slider.visible !== 1) ? slider.limit : calcNext; } else if (slider.currentSlide === 0 && target === slider.count - 1 && slider.vars.animationLoop && slider.direction !== "next") { slideString = (reverse) ? (slider.count + slider.cloneOffset) * dimension : 0; } else if (slider.currentSlide === slider.last && target === 0 && slider.vars.animationLoop && slider.direction !== "prev") { slideString = (reverse) ? 0 : (slider.count + 1) * dimension; } else { slideString = (reverse) ? ((slider.count - 1) - target + slider.cloneOffset) * dimension : (target + slider.cloneOffset) * dimension; } slider.setProps(slideString, "", slider.vars.animationSpeed); if (slider.transitions) { if (!slider.vars.animationLoop || !slider.atEnd) { slider.animating = false; slider.currentSlide = slider.animatingTo; } slider.container.unbind("webkitTransitionEnd transitionend"); slider.container.bind("webkitTransitionEnd transitionend", function() { slider.wrapup(dimension); }); } else { slider.container.animate(slider.args, slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing, function(){ slider.wrapup(dimension); }); } } else { // FADE: if (!touch) { //slider.slides.eq(slider.currentSlide).fadeOut(slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing); //slider.slides.eq(target).fadeIn(slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing, slider.wrapup); slider.slides.eq(slider.currentSlide).css({"zIndex": 1}).animate({"opacity": 0}, slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing); slider.slides.eq(target).css({"zIndex": 2}).animate({"opacity": 1}, slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing, slider.wrapup); } else { slider.slides.eq(slider.currentSlide).css({ "opacity": 0, "zIndex": 1 }); slider.slides.eq(target).css({ "opacity": 1, "zIndex": 2 }); slider.wrapup(dimension); } } // SMOOTH HEIGHT: if (slider.vars.smoothHeight) methods.smoothHeight(slider.vars.animationSpeed); } }; slider.wrapup = function(dimension) { // SLIDE: if (!fade && !carousel) { if (slider.currentSlide === 0 && slider.animatingTo === slider.last && slider.vars.animationLoop) { slider.setProps(dimension, "jumpEnd"); } else if (slider.currentSlide === slider.last && slider.animatingTo === 0 && slider.vars.animationLoop) { slider.setProps(dimension, "jumpStart"); } } slider.animating = false; slider.currentSlide = slider.animatingTo; // API: after() animation Callback slider.vars.after(slider); }; // SLIDESHOW: slider.animateSlides = function() { if (!slider.animating && focused ) slider.flexAnimate(slider.getTarget("next")); }; // SLIDESHOW: slider.pause = function() { clearInterval(slider.animatedSlides); slider.animatedSlides = null; slider.playing = false; // PAUSEPLAY: if (slider.vars.pausePlay) methods.pausePlay.update("play"); // SYNC: if (slider.syncExists) methods.sync("pause"); }; // SLIDESHOW: slider.play = function() { if (slider.playing) clearInterval(slider.animatedSlides); slider.animatedSlides = slider.animatedSlides || setInterval(slider.animateSlides, slider.vars.slideshowSpeed); slider.started = slider.playing = true; // PAUSEPLAY: if (slider.vars.pausePlay) methods.pausePlay.update("pause"); // SYNC: if (slider.syncExists) methods.sync("play"); }; // STOP: slider.stop = function () { slider.pause(); slider.stopped = true; }; slider.canAdvance = function(target, fromNav) { // ASNAV: var last = (asNav) ? slider.pagingCount - 1 : slider.last; return (fromNav) ? true : (asNav && slider.currentItem === slider.count - 1 && target === 0 && slider.direction === "prev") ? true : (asNav && slider.currentItem === 0 && target === slider.pagingCount - 1 && slider.direction !== "next") ? false : (target === slider.currentSlide && !asNav) ? false : (slider.vars.animationLoop) ? true : (slider.atEnd && slider.currentSlide === 0 && target === last && slider.direction !== "next") ? false : (slider.atEnd && slider.currentSlide === last && target === 0 && slider.direction === "next") ? false : true; }; slider.getTarget = function(dir) { slider.direction = dir; if (dir === "next") { return (slider.currentSlide === slider.last) ? 0 : slider.currentSlide + 1; } else { return (slider.currentSlide === 0) ? slider.last : slider.currentSlide - 1; } }; // SLIDE: slider.setProps = function(pos, special, dur) { var target = (function() { var posCheck = (pos) ? pos : ((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.animatingTo, posCalc = (function() { if (carousel) { return (special === "setTouch") ? pos : (reverse && slider.animatingTo === slider.last) ? 0 : (reverse) ? slider.limit - (((slider.itemW + slider.vars.itemMargin) * slider.move) * slider.animatingTo) : (slider.animatingTo === slider.last) ? slider.limit : posCheck; } else { switch (special) { case "setTotal": return (reverse) ? ((slider.count - 1) - slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * pos : (slider.currentSlide + slider.cloneOffset) * pos; case "setTouch": return (reverse) ? pos : pos; case "jumpEnd": return (reverse) ? pos : slider.count * pos; case "jumpStart": return (reverse) ? slider.count * pos : pos; default: return pos; } } }()); return (posCalc * -1) + "px"; }()); if (slider.transitions) { target = (vertical) ? "translate3d(0," + target + ",0)" : "translate3d(" + target + ",0,0)"; dur = (dur !== undefined) ? (dur/1000) + "s" : "0s"; slider.container.css("-" + slider.pfx + "-transition-duration", dur); slider.container.css("transition-duration", dur); } slider.args[slider.prop] = target; if (slider.transitions || dur === undefined) slider.container.css(slider.args); slider.container.css('transform',target); }; slider.setup = function(type) { // SLIDE: if (!fade) { var sliderOffset, arr; if (type === "init") { slider.viewport = $('
    ').css({"overflow": "hidden", "position": "relative"}).appendTo(slider).append(slider.container); // INFINITE LOOP: slider.cloneCount = 0; slider.cloneOffset = 0; // REVERSE: if (reverse) { arr = $.makeArray(slider.slides).reverse(); slider.slides = $(arr); slider.container.empty().append(slider.slides); } } // INFINITE LOOP && !CAROUSEL: if (slider.vars.animationLoop && !carousel) { slider.cloneCount = 2; slider.cloneOffset = 1; // clear out old clones if (type !== "init") slider.container.find('.clone').remove(); // slider.container.append(slider.slides.first().clone().addClass('clone').attr('aria-hidden', 'true')).prepend(slider.slides.last().clone().addClass('clone').attr('aria-hidden', 'true')); methods.uniqueID( slider.slides.first().clone().addClass('clone').attr('aria-hidden', 'true') ).appendTo( slider.container ); methods.uniqueID( slider.slides.last().clone().addClass('clone').attr('aria-hidden', 'true') ).prependTo( slider.container ); } slider.newSlides = $(slider.vars.selector, slider); sliderOffset = (reverse) ? slider.count - 1 - slider.currentSlide + slider.cloneOffset : slider.currentSlide + slider.cloneOffset; // VERTICAL: if (vertical && !carousel) { slider.container.height((slider.count + slider.cloneCount) * 200 + "%").css("position", "absolute").width("100%"); setTimeout(function(){ slider.newSlides.css({"display": "block"}); slider.doMath(); slider.viewport.height(slider.h); slider.setProps(sliderOffset * slider.h, "init"); }, (type === "init") ? 100 : 0); } else { slider.container.width((slider.count + slider.cloneCount) * 200 + "%"); slider.setProps(sliderOffset * slider.computedW, "init"); setTimeout(function(){ slider.doMath(); slider.newSlides.css({"width": slider.computedW, "float": "left", "display": "block"}); // SMOOTH HEIGHT: if (slider.vars.smoothHeight) methods.smoothHeight(); }, (type === "init") ? 100 : 0); } } else { // FADE: slider.slides.css({"width": "100%", "float": "left", "marginRight": "-100%", "position": "relative"}); if (type === "init") { if (!touch) { //slider.slides.eq(slider.currentSlide).fadeIn(slider.vars.animationSpeed, slider.vars.easing); slider.slides.css({ "opacity": 0, "display": "block", "zIndex": 1 }).eq(slider.currentSlide).css({"zIndex": 2}).animate({"opacity": 1},slider.vars.animationSpeed,slider.vars.easing); } else { slider.slides.css({ "opacity": 0, "display": "block", "webkitTransition": "opacity " + slider.vars.animationSpeed / 1000 + "s ease", "zIndex": 1 }).eq(slider.currentSlide).css({ "opacity": 1, "zIndex": 2}); } } // SMOOTH HEIGHT: if (slider.vars.smoothHeight) methods.smoothHeight(); } // !CAROUSEL: // CANDIDATE: active slide if (!carousel) slider.slides.removeClass(namespace + "active-slide").eq(slider.currentSlide).addClass(namespace + "active-slide"); //FlexSlider: init() Callback slider.vars.init(slider); }; slider.doMath = function() { var slide = slider.slides.first(), slideMargin = slider.vars.itemMargin, minItems = slider.vars.minItems, maxItems = slider.vars.maxItems; slider.w = (slider.viewport===undefined) ? slider.width() : slider.viewport.width(); slider.h = slide.height(); slider.boxPadding = slide.outerWidth() - slide.width(); // CAROUSEL: if (carousel) { slider.itemT = slider.vars.itemWidth + slideMargin; slider.minW = (minItems) ? minItems * slider.itemT : slider.w; slider.maxW = (maxItems) ? (maxItems * slider.itemT) - slideMargin : slider.w; slider.itemW = (slider.minW > slider.w) ? (slider.w - (slideMargin * (minItems - 1)))/minItems : (slider.maxW < slider.w) ? (slider.w - (slideMargin * (maxItems - 1)))/maxItems : (slider.vars.itemWidth > slider.w) ? slider.w : slider.vars.itemWidth; slider.visible = Math.floor(slider.w/(slider.itemW)); slider.move = (slider.vars.move > 0 && slider.vars.move < slider.visible ) ? slider.vars.move : slider.visible; slider.pagingCount = Math.ceil(((slider.count - slider.visible)/slider.move) + 1); slider.last = slider.pagingCount - 1; slider.limit = (slider.pagingCount === 1) ? 0 : (slider.vars.itemWidth > slider.w) ? (slider.itemW * (slider.count - 1)) + (slideMargin * (slider.count - 1)) : ((slider.itemW + slideMargin) * slider.count) - slider.w - slideMargin; } else { slider.itemW = slider.w; slider.pagingCount = slider.count; slider.last = slider.count - 1; } slider.computedW = slider.itemW - slider.boxPadding; }; slider.update = function(pos, action) { slider.doMath(); // update currentSlide and slider.animatingTo if necessary if (!carousel) { if (pos < slider.currentSlide) { slider.currentSlide += 1; } else if (pos <= slider.currentSlide && pos !== 0) { slider.currentSlide -= 1; } slider.animatingTo = slider.currentSlide; } // update controlNav if (slider.vars.controlNav && !slider.manualControls) { if ((action === "add" && !carousel) || slider.pagingCount > slider.controlNav.length) { methods.controlNav.update("add"); } else if ((action === "remove" && !carousel) || slider.pagingCount < slider.controlNav.length) { if (carousel && slider.currentSlide > slider.last) { slider.currentSlide -= 1; slider.animatingTo -= 1; } methods.controlNav.update("remove", slider.last); } } // update directionNav if (slider.vars.directionNav) methods.directionNav.update(); }; slider.addSlide = function(obj, pos) { var $obj = $(obj); slider.count += 1; slider.last = slider.count - 1; // append new slide if (vertical && reverse) { (pos !== undefined) ? slider.slides.eq(slider.count - pos).after($obj) : slider.container.prepend($obj); } else { (pos !== undefined) ? slider.slides.eq(pos).before($obj) : slider.container.append($obj); } // update currentSlide, animatingTo, controlNav, and directionNav slider.update(pos, "add"); // update slider.slides slider.slides = $(slider.vars.selector + ':not(.clone)', slider); // re-setup the slider to accomdate new slide slider.setup(); //FlexSlider: added() Callback slider.vars.added(slider); }; slider.removeSlide = function(obj) { var pos = (isNaN(obj)) ? slider.slides.index($(obj)) : obj; // update count slider.count -= 1; slider.last = slider.count - 1; // remove slide if (isNaN(obj)) { $(obj, slider.slides).remove(); } else { (vertical && reverse) ? slider.slides.eq(slider.last).remove() : slider.slides.eq(obj).remove(); } // update currentSlide, animatingTo, controlNav, and directionNav slider.doMath(); slider.update(pos, "remove"); // update slider.slides slider.slides = $(slider.vars.selector + ':not(.clone)', slider); // re-setup the slider to accomdate new slide slider.setup(); // FlexSlider: removed() Callback slider.vars.removed(slider); }; //FlexSlider: Initialize methods.init(); }; // Ensure the slider isn't focussed if the window loses focus. $( window ).blur( function ( e ) { focused = false; }).focus( function ( e ) { focused = true; }); //FlexSlider: Default Settings $.flexslider.defaults = { namespace: "flex-", //{NEW} String: Prefix string attached to the class of every element generated by the plugin selector: ".slides > li", //{NEW} Selector: Must match a simple pattern. '{container} > {slide}' -- Ignore pattern at your own peril animation: "fade", //String: Select your animation type, "fade" or "slide" easing: "swing", //{NEW} String: Determines the easing method used in jQuery transitions. jQuery easing plugin is supported! direction: "horizontal", //String: Select the sliding direction, "horizontal" or "vertical" reverse: false, //{NEW} Boolean: Reverse the animation direction animationLoop: true, //Boolean: Should the animation loop? If false, directionNav will received "disable" classes at either end smoothHeight: false, //{NEW} Boolean: Allow height of the slider to animate smoothly in horizontal mode startAt: 0, //Integer: The slide that the slider should start on. Array notation (0 = first slide) slideshow: true, //Boolean: Animate slider automatically slideshowSpeed: 7000, //Integer: Set the speed of the slideshow cycling, in milliseconds animationSpeed: 600, //Integer: Set the speed of animations, in milliseconds initDelay: 0, //{NEW} Integer: Set an initialization delay, in milliseconds randomize: false, //Boolean: Randomize slide order thumbCaptions: false, //Boolean: Whether or not to put captions on thumbnails when using the "thumbnails" controlNav. // Usability features pauseOnAction: true, //Boolean: Pause the slideshow when interacting with control elements, highly recommended. pauseOnHover: false, //Boolean: Pause the slideshow when hovering over slider, then resume when no longer hovering pauseInvisible: true, //{NEW} Boolean: Pause the slideshow when tab is invisible, resume when visible. Provides better UX, lower CPU usage. useCSS: true, //{NEW} Boolean: Slider will use CSS3 transitions if available touch: true, //{NEW} Boolean: Allow touch swipe navigation of the slider on touch-enabled devices video: false, //{NEW} Boolean: If using video in the slider, will prevent CSS3 3D Transforms to avoid graphical glitches // Primary Controls controlNav: true, //Boolean: Create navigation for paging control of each clide? Note: Leave true for manualControls usage directionNav: true, //Boolean: Create navigation for previous/next navigation? (true/false) prevText: "Previous", //String: Set the text for the "previous" directionNav item nextText: "Next", //String: Set the text for the "next" directionNav item // Secondary Navigation keyboard: true, //Boolean: Allow slider navigating via keyboard left/right keys multipleKeyboard: false, //{NEW} Boolean: Allow keyboard navigation to affect multiple sliders. Default behavior cuts out keyboard navigation with more than one slider present. mousewheel: false, //{UPDATED} Boolean: Requires jquery.mousewheel.js (https://github.com/brandonaaron/jquery-mousewheel) - Allows slider navigating via mousewheel pausePlay: false, //Boolean: Create pause/play dynamic element pauseText: "Pause", //String: Set the text for the "pause" pausePlay item playText: "Play", //String: Set the text for the "play" pausePlay item // Special properties controlsContainer: "", //{UPDATED} jQuery Object/Selector: Declare which container the navigation elements should be appended too. Default container is the FlexSlider element. Example use would be $(".flexslider-container"). Property is ignored if given element is not found. manualControls: "", //{UPDATED} jQuery Object/Selector: Declare custom control navigation. Examples would be $(".flex-control-nav li") or "#tabs-nav li img", etc. The number of elements in your controlNav should match the number of slides/tabs. sync: "", //{NEW} Selector: Mirror the actions performed on this slider with another slider. Use with care. asNavFor: "", //{NEW} Selector: Internal property exposed for turning the slider into a thumbnail navigation for another slider // Carousel Options itemWidth: 0, //{NEW} Integer: Box-model width of individual carousel items, including horizontal borders and padding. itemMargin: 0, //{NEW} Integer: Margin between carousel items. minItems: 1, //{NEW} Integer: Minimum number of carousel items that should be visible. Items will resize fluidly when below this. maxItems: 0, //{NEW} Integer: Maxmimum number of carousel items that should be visible. Items will resize fluidly when above this limit. move: 0, //{NEW} Integer: Number of carousel items that should move on animation. If 0, slider will move all visible items. allowOneSlide: true, //{NEW} Boolean: Whether or not to allow a slider comprised of a single slide // Callback API start: function(){}, //Callback: function(slider) - Fires when the slider loads the first slide before: function(){}, //Callback: function(slider) - Fires asynchronously with each slider animation after: function(){}, //Callback: function(slider) - Fires after each slider animation completes end: function(){}, //Callback: function(slider) - Fires when the slider reaches the last slide (asynchronous) added: function(){}, //{NEW} Callback: function(slider) - Fires after a slide is added removed: function(){}, //{NEW} Callback: function(slider) - Fires after a slide is removed init: function() {} //{NEW} Callback: function(slider) - Fires after the slider is initially setup }; //FlexSlider: Plugin Function $.fn.flexslider = function(options) { if (options === undefined) options = {}; if (typeof options === "object") { return this.each(function() { var $this = $(this), selector = (options.selector) ? options.selector : ".slides > li", $slides = $this.find(selector); if ( ( $slides.length === 1 && options.allowOneSlide === true ) || $slides.length === 0 ) { $slides.fadeIn(400); if (options.start) options.start($this); } else if ($this.data('flexslider') === undefined) { new $.flexslider(this, options); } }); } else { // Helper strings to quickly perform functions on the slider var $slider = $(this).data('flexslider'); switch (options) { case "play": $slider.play(); break; case "pause": $slider.pause(); break; case "stop": $slider.stop(); break; case "next": $slider.flexAnimate($slider.getTarget("next"), true); break; case "prev": case "previous": $slider.flexAnimate($slider.getTarget("prev"), true); break; default: if (typeof options === "number") $slider.flexAnimate(options, true); } } }; })(jQuery);